Johtojen merkintä

Kroy kutistesukan merkintälaitteen kasetit. TM650 Shrink Tub
sisältää 100 valkoista merkintäsukkaa, johon tulee teksti mustalla.